wenex


تعرفه ها

                                                             
سرویس با پهنای باند 2Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
50
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
25
250,000  ریال
سرویس با پهنای باند 4Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
80
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
40
400,000  ریال
سرویس با پهنای باند 8Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
160
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
80
500,000  ریال
سرویس با پهنای باند 16Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
300
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
150
800,000  ریال

ترافیک/حجم اضافه:

1 گیگا بایت
20,000 ریال
3 گیگابایت
60,000  ریال
5 گیگابایت
100,000 ریال
10 گیگابایت
200,000 ریال

بسته های تمدید:

Wen-TD-Prime-5Gb
دوره به ماه
1
حجم
5
175,000  ریال
Wen-TD-Prime-10Gb
دوره به ماه
1
حجم
10
260,000  ریال
Wen-TD-Prime-20Gb
دوره به ماه
1
حجم
20
400,000  ریال
Wen-TD-Prime-50Gb
دوره به ماه
1
حجم
50
650,000  ریال
Wen-TD-Fine-30Gb
دوره به ماه
3
حجم
30
710,000  ریال
Wen-TD-Fine-70Gb
دوره به ماه
3
حجم
70
1,260,000  ریال
Wen-TD-Fine-180Gb
دوره به ماه
3
حجم
180
2,160,000  ریال
Wen-TD-Fine-50Gb
دوره به ماه
6
حجم
50
1,300,000  ریال
Wen-TD-Fine-150Gb
دوره به ماه
6
حجم
150
2,720,000ریال
Wen-TD-Best-500Gb
دوره به ماه
6
حجم
500
6,000,000  ریال
Wen-TD-Best-220Gb
دوره به ماه
12
حجم
220
4,040,000  ریال
Wen-TD-Best-400Gb
دوره به ماه
12
حجم
400
6,200,000  ریال
Wen-TD-Best-1000Gb
دوره به ماه
12
حجم
1000
9,990,000  ریال

ترافیک/حجم اضافه:

5 گیگا بایت
137,500 ریال
10 گیگابایت
250,000  ریال
20 گیگابایت
450,000 ریال
50 گیگابایت
1,000,000 ریال
100 گیگا بایت
1,750,000 ریال

 

 

توضیحات 

   -لیست بروز شده دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی را می‌توانید در سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران مشاهده فرمایید.  

   -تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی مطابق با مصوبه جلسه شماره 265 مورخ 96/08/14 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک‌سوم می‌باشد. 

   -لیست آدرس IP پیام‌رسان‌های داخلی 

 

TD-LTE

    -تمامی تعرفه‌ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.  

 

ADSL 

   -تمامی تعرفه ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 

   -با خرید سرویس‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله به ترتیب 3%، 5% و 10% تخفیف اعمال خواهد شد.

   -تعرفه‌ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

   -نسبت ترافیک داخلی به ترافیک بین‌الملل 1 به 2 است.

   -در صورت پایان یافتن ترافیک، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر می‌کند. 

   -ترافیک سرویس‌های مدت‌دار به صورت ماهانه به مشترک تعلق می‌گیرد.