wenex

تعرفه ها

 
سرویس با پهنای باند 2Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
50
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
25
250,000  ریال
سرویس با پهنای باند 4Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
80
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
40
400,000  ریال
سرویس با پهنای باند 8Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
160
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
80
500,000  ریال
سرویس با پهنای باند 16Mb -برنزی
دوره به ماه
1
مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB)
300
ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
150
800,000  ریال

کد تأییدیه:519387

ترافیک/حجم اضافه:

1 گیگا بایت
20,000 ریال
3 گیگابایت
60,000  ریال
5 گیگابایت
100,000 ریال
10 گیگابایت
200,000 ریال

کد تأییدیه:520335

بسته های تمدید:

Wen-TD-Prime-5Gb
دوره به ماه
1
حجم
5
200,000  ریال
Wen-TD-Prime-20Gb
دوره به ماه
1
حجم
20
430,000  ریال
Wen-TD-Prime-50Gb
دوره به ماه
1
حجم
50
840,000  ریال
Wen-TD-Prime-100Gb 
دوره به ماه
1
حجم
100
1,300,000 ریال
Wen-TD-Fine-30Gb
دوره به ماه
3
حجم
30
750,000  ریال
Wen-TD-Fine-70Gb
دوره به ماه
3
حجم
70
1.400,000  ریال
Wen-TD-Fine-180Gb
دوره به ماه
3
حجم
180
2,900,000  ریال
Wen-TD-Fine-50Gb
دوره به ماه
6
حجم
50
1,350,000  ریال
Wen-TD-Fine-150Gb
دوره به ماه
6
حجم
150
2,900,000 ریال
Wen-TD-Fine-250Gb
دوره به ماه
6
حجم
250
4,500,000  ریال
Wen-TD-Fine-500Gb
دوره به ماه
6
حجم
500
7,300,000  ریال
Wen-TD-Best-100Gb
دوره به ماه
12
حجم
100
2,500,000  ریال
Wen-TD-Best-250Gb 
دوره به ماه
12
حجم
250
4,700,000  ریال
Wen-TD-Best-400Gb
دوره به ماه
12
حجم
400
7,400,000  ریال
Wen-TD-Best-1000Gb
دوره به ماه
12
حجم
1000
14,500,000  ریال

کد تأییدیه:520269

ترافیک/حجم اضافه:

5 گیگا بایت
137,500 ریال
10 گیگابایت
250,000  ریال
20 گیگابایت
450,000 ریال
50 گیگابایت
1,000,000 ریال
100 گیگا بایت
1,750,000 ریال

کد تأییدیه:520565

 

 

توضیحات 

   -لیست بروز شده دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی را می‌توانید در سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران مشاهده فرمایید.  

   -تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی مطابق با مصوبه جلسه شماره 265 مورخ 96/08/14 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک‌سوم می‌باشد. 

   -لیست آدرس IP پیام‌رسان‌های داخلی 

   -تمامی تعرفه‌ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.   

 

ADSL 

   -با خرید سرویس‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله به ترتیب 3%، 6% و 10% تخفیف اعمال خواهد شد.

   -تعرفه‌ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

   -نسبت ترافیک بین‌المللی به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

   -در صورت پایان یافتن ترافیک، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر می‌کند.