wenex

پشتیبانی

مبنای فعالیت شرکت ارتباطات فرزانگان پارس، بکارگیری متخصصین مجرب، تجهیزات مدرن و در نهایت، ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتری است. لذا در راستای شناسایی نیازها و رفع مشکلات مشتریان ارجمند، اشخاص مجرب در زمینه پشتیبانی بکار گرفته شده تا پاسخ‌ به نیازها کاربردی بوده و منجر به جلب رضایت ایشان گردد.

شایان ذکر است که خدمات این شرکت 24 ساعته و در تمام طول هفته به مشتریان ارائه می‌گردد. کاربران و مشتریان محترم می‌توانند در هر ساعتی از شبانه‌روز جهت رفع مشکل خود با شماره تلفن 021-45296000 تماس گرفته و کارشناسان در بخش پشتیبانی، در اسرع وقت به رفع مشکل ایشان خواهند پرداخت.

توافقنامه سطح سرویس SLA (service Level Agreement)

بر اساس مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۱۹ مورخ90/6/6 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پارامترها و شاخص‌ها و روش‌های اندازه‌گیری یکسان وضعیت کیفی و کمی عملکرد شبکه تلفن ثابت در راستای حمایت از حقوق مشترکین خدمات شبکه مذکور تصویب شده است. همین‌طور بر اساس مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۹۲ مورخ 93/3/30 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییمقرر شده است هر سه ماه یکبار سازمان نسبت به ارزیابی کیفیت خدمات اپراتورها اقدام نماید و اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهد و بر اساس مفاد پروانه‌های صادره با آنها رفتار نماید.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۷۷مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ اصلاحات پیشنهادی مصوبه شماره ۹۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ کمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب موافقتنامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها را بررسی و آن را تصویب و مفاد ضوابط و چارچوب موافقتنامه‌های سطح خدمات (SLA) در قالب مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۷ مورخ 92/8/12جایگزین مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون کرد. با استناد به بند ۹ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان، ضوابط و چارچوب موافقتنامه‌های سطح خدمات ارتباطات داده‌ها در جلسه شماره ۹۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. رعایت ضوابط تعیین شده در این مصوبه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.