wenex

چشم‌انداز

ما برآنیم تا با افزایش مستمر کیفیت خدمات خود، همواره در میان سه شرکت برتر ارائه دهنده راهکارهای ارتباطی و اینترنتی حضور داشته و بالاترین میزان رضایت مشتریان در میان کاربران سرویس‌های اینترنتی را ایجاد نماییم.

مأموریت
  • تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات با کیفیت قابل اعتماد در همه نقاط با بسترهای موجود
  • بکارگیری نیروی انسانی مجرب
  • توجه ویژه به مسئولیت‌های اجتماعی
  • جذب و حفظ مشتریان با ارائه خدمات متمایز، ارزشمند و تجربه رضایتمندی آنها
  • ارائه طیفی از خدمات اینترنتی با بهترین طراحی و با مناسب‌ترین قیمت
  • پایبندی به انجام بهبود پیوسته در فرآیندهای سازمان
  • شکل‌دهی به آینده خدمات اینترنت با خلق ارزش و فرصتی برای مشتریان خاص