wenex
چشم‌انداز

ارتباطات فرزانگان پارس در آینده‌‌ای نزدیک، رهبر بازار بوده و توأم با مشتری‌مداری، بالاترین کیفیت سرویس و خدمات در کشور را ارائه خواهد داد:

 • بهترین ارائه‌دهنده خدمات و راهکارهای ارتباطی و محتوایی مطمئن
 • ارائه سرویس‌ها و خدمات جذاب و کاربردی برای مشتریان
 • بالاترین پوشش خدمات پهنای باند
 • کسب بالاترین میزان رضایت مشتریان
مأموریت
 • تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات با کیفیت قابل اعتماد در همه نقاط با بسترهای موجود
 • بکارگیری نیروی انسانی مجرب
 • توجه ویژه به مسئولیت‌های اجتماعی
 • جذب و حفظ مشتریان با ارائه خدمات متمایز، ارزشمند و تجربه رضایتمندی آنها
 • ارائه طیفی از خدمات اینترنتی با بهترین طراحی و با مناسب‌ترین قیمت
 • پایبندی به انجام بهبود پیوسته در فرآیندهای سازمان
 • شکل‌دهی به آینده خدمات اینترنت با خلق ارزش و فرصتی برای مشتریان خاص