wenex

فروشگاه آنلاین / سرویس های TD-LTE

بسته های TD-LTE
*هدیه:اشتراک فیلیمو + 60 گیگ*
مودم TF-i60 G1 | سه ماهه | 200 گیگ

کد تایید طرح:521181

19,200,000 ریال
بسته های TD-LTE
*هدیه:اشتراک فیلیمو + 60 گیگ*
مودم TF-i60(s1) | سه ماهه| 200 گیگ

کد تایید طرح:521358

23,300,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم HWS32 | یک ساله | 500 گیگ

کد تایید طرح:521358

28,500,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم TF-i60 G1 | یک ساله | 1000 گیگ

کد تایید طرح:521358

30,000,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم TF-i60(s1) | سه ماهه | 50 گیگ

کد تایید طرح:521358

20,000,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم TF-i60(s1) | شش ماهه | 300 گیگ

کد تایید طرح:521358

25,000,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم TF-i60(s1) | یک ساله | 500 گیگ

کد تایید طرح:521358

28,800,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم TF-i60(s1) | یک ساله | 1000 گیگ

کد تایید طرح:521358

35,200,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم HWS32 | یک ساله | 1000 گیگ

کد تایید طرح:521358

34,900,000 ریال
بسته های TD-LTE
مودم U.Tel L443

کد تایید طرح:521358

15,500,000 ریال
* هزینه ارسال بر عهده مشتری گرامی می‌باشد.
* شرایط فروش مودم های امانی:
1 - در طرح فروش امانی تنها مودم قابل عودت می باشد و شامل سیم کارت و ترافیک خریداری شده نمی شود.
2 - مهلت عودت مودم های امانی یک سال از زمان صدور فاکتور خرید تعیین شده است.
3 - درصورت درخواست مشترک مبنی بر عودت مودم بابت سرویس TFi60 مبلغ 10.000.000 ریال، سرویس TK2510 مبلغ 5.000.000 ریال و سرویس B5142 مبلغ 4.000.000ریال به مشترک پرداخت خواهد شد.