wenex

تاریخ 1399/07/22         ساعت 14:17:12     گروه خبری گروه یک

تصویر

 

شرکت ارتباطات فرزانگان پارس با برند «وینکس» در شهریور و مهر سال جاری، جشنواره آقای سرعت را با شعار «بهترین‌ کیفیت، بالاترین سرعت؛ چون شما VIP هستید» برگزار نمود. 

به گزارش روابط عمومی وینکس، این مراسم در راستای بررسی سرعت و کیفیت سرویس‌های وینکس برگزار شد و از بین شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی به ایشان اهدا شد.

به گفته مدیر برگزاری، با برپایی این جشنواره بیست نفر از کسانی که تست سرعت خود را ارسال نموده بودند، جوایز خود را دریافت نمودند. 

گفتنی است شماره سیم‌کارت برندگان به شرح ذیل می‌باشد: 

 

- برندگان سرویس آغازین یک ساله 

 • 51****9411
 • 47****9411
 • 01****9411
 • 56****9411
 • 35****9411
 • 06****9411
 • 22****9411
 • 14****9411
 • 73****9411
 • 93****9411

 

- برندگان سرویس تمدید یک ساله 

 • 50****9411
 • 45****9411
 • 00****9411
 • 46****9411
 • 34****9411

 

- برندگان سرویس تمدید شش ماهه  

 • 05****9411
 • 36****9411
 • 37****9411
 • 27****9411
 • 57****9411