wenex
چشم‌انداز

ارتباطات فرزانگان پارس در آینده‌‌ای نزدیک، رهبر بازار بوده و توأم با مشتری‌مداری، بالاترین کیفیت سرویس و خدمات در کشور را ارائه خواهد داد:

  • بهترین ارائه‌دهنده خدمات و راهکارهای ارتباطی و محتوایی مطمئن
  • ارائه سرویس‌ها و خدمات جذاب و کاربردی برای مشتریان
  • بالاترین پوشش خدمات پهنای باند
  • کسب بالاترین میزان رضایت مشتریان
مأموریت
  • زمینه‌سازی بهبود کیفیت زندگی و کار از طریق نوآوری و فناوری ارتباطی
  • تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات با کیفیت قابل اعتماد
  • بکارگیری نیروی انسانی مجرب
  • توجه ویژه به مسئولیت‌های اجتماعی