• یک دستگاه مودم HWS32
  • 500 گیگ اینترنت بین الملل یکساله
  • تا سرعت 80 مگابیت بر ثانیه

2،850،000 تومان

  • یک دستگاه مودم TF-i60 G1
  • 700 گیگ اینترنت بین الملل 12 ماهه 
  • تا سرعت 80 مگابیت بر ثانیه

2،780،000 تومان

  • یک دستگاه مودم TFi60-S1
  • 500 گیگ اینترنت بین الملل شش ماهه
  • تا سرعت 80 مگابیت بر ثانیه 

2،700،000 تومان

برای دریافت مشاوره، با ما تماس بگیرید:
021-93111213