طرح بهارانه وینکس

ویژه مشتریان بانک ایران زمین

ثبت‌نام
10% تخفیف;
روی کلیه سرویس های TD-LTE

سه ماه سرویس ADSL رایگان برای بسته های سالانه
کلیت طرح بهارانه وینکس

10% تخفیف

روی کلیه سرویس‌های TD-LTE

سه ماه رایگان

برای سرویس سالانه ADSL