wenex

تاریخ 1399/06/20         ساعت 10:31:54     گروه خبری گروه یک

تصویر

شرکت ارتباطات فرزانگان پارس با نام تجاری وینکس در حال حاضر، ترافیک استفاده از شبکه شاد را برای کلیه مشترکین خود رایگان نموده است.

در سامانه شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموزان) ۳ گروه کاربری مدیر، معلم و دانش‌آموز تعریف شده و قابلیت‌ها بر اساس گروه کاربر ارائه می شوند. در این برنامه امکان پخش زنده یک طرفه حین تدریس و همچنین ارتباط دو طرفه برای مواردی نظیر پرسش و پاسخ و جلسه اولیا و مربیان فراهم شده است.

قابلیت آزمون‌ساز هم به معلمان اجازه می‌دهد متن یا فایل سوالات را در اپلیکیشن وارد کرده و زمان و بارم مورد نظر را برای آن تعیین کنند. از دیگر امکانات شاد ۲ می‌توان به کارپوشه برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تعیین برنامه هفتگی کلاسی، نظرسنجی و تلویزیون اینترنتی اشاره کرد.