طرح طلایی

در این طرح یک عدد مودم TD-LTE با قابلیت جابه جایی و پوشش سراسری در کشور بدون نیاز به خط تلفن به صورت رایگان اهدا می گردد. ضمنا به همراه این مودم یک عدد سرویس یکساله به همراه ۸۰۰ گیگابایت اینترنت بین المللی قرار داده شده است که نیاز کاربر به اینترنت را تا یکسال پس از خرید به صورت کامل برطرف می نماید. قیمت نهایی قابل پرداخت توسط متقاضی جهت دریافت این پکیج استثنائی (مودم + سیمکارت + سرویس یکساله) مبلغ ۹۹۹،۰۰۰ تومان می باشد.


طرح نقره‌ای

در این طرح یک عدد مودم TD-LTE با قابلیت جابه جایی و پوشش سراسری در کشور بدون نیاز به خط تلفن به صورت امانی اهدا می گردد. ضمنا به همراه این مودم یک عدد سرویس شش ماهه به همراه 400 گیگابایت اینترنت بین المللی قرار داده شده است. قیمت نهایی قابل پرداخت توسط متقاضی جهت دریافت این پکیج ویژه (مودم + سیمکارت + سرویس شش ماهه) مبلغ 699.000 تومان می باشد.
طرح برنزی

در این طرح یک عدد مودم TD-LTE با قابلیت جابه جایی و پوشش سراسری در کشور بدون نیاز به خط تلفن به صورت امانی اهدا می گردد. ضمنا به همراه این مودم یک عدد سرویس یک ماهه به همراه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت بین المللی قرار داده شده است. قیمت نهایی قابل پرداخت توسط متقاضی جهت دریافت این پکیج ویژه (مودم + سیمکارت + سرویس یک ماهه) مبلغ ۳۹۹،۰۰۰ تومان می باشد.
 

نکته: در طرح های نقره ای و برنزی، در صورت عدم تمایل کاربر به استفاده مجدد از مودم، مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ تومان (به شرط سلامت مودم) به کاربر عودت خواهد شد.